Početna >

Provera jezika na doktorskim studijama

 

Polaganje ispita iz nemačkog jezika na doktorskim studijama održaće se 7. septembra 2018. u 15 časova, kabinet 218.

Polaganje ispita iz ruskog jezika na doktorskim studijama održaće se 19. septembra 2018. u 11 časova, kabinet 129.

Polaganje ispita iz engleskog jezika na doktorskim studijama održaće se 23. septembra 2018. od 9 do 11 časova, u učionicama 107 i 108.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu