Početna >

RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA STUDENTE I GODINE
(osnovne akademske studije)
FILOZOFSKOG FAKULTETA

STUDIJSKA GRUPA
DATUM SISTEMATSKOG PREGLEDA
   
 

Engleski jezik i književnost

10.12. od 7:00

 

Rusinski jezik i književnost

10.12. od 13:30

 

Filozofija

10.12. od 13:30

 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

11.12. od 7:00

 

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

11.12. od 7:00

 

Mađarski jezik i književnost

11.12. od 13:30

 

Slovački jezik i književnost

11.12. od 13:30

 

Pedagogija

12.12. od 7:00

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

12.12. od 13:30

 

Nemački jezik i književnost

13.12. od 7:00

 

Žurnalistika

14.12. od 7:00

 

Ruski jezik i književnost

14.12. od 13:30

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

17.12. od 7:00

 

Sociologija

17.12. od 7:00

 

Srpska književnost i jezik

18.12. od 7:00

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

19.12. od 7:00

 

Socijalni rad

20.12. od 7:00

 

Istorija

20.12. od 13:30

 

Rumunski jezik i književnost

20.12. od 13:30

 

Psihologija

21.12. od 7:00

Napomena:
- Sistematski pregled studenata  je obavezan.
- Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom. Poželјno je poneti karton o vakcinacijama.
-
Pregled počinje u 7 sati za prepodnevnu grupu a za poslepodnevnu grupu počinje u 13:30 prijavom u sobu br. 13 na prvom spratu Zavoda.
-
Mole se studenti da se strogo pridržavaju utvrđenog termina jer u suprotnom neće moći naknadno obaviti sistematski pregled.
-
Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore moraju imati Obrazac INO 1, u suprotnom plaćaju sistematski pregled 1.500,00 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.
-
Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da rade sistematski pregled.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu