Početna >

RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA STUDENTE III GODINE
(osnovne akademske studije) FILOZOFSKOG FAKULTETA

STUDIJSKA GRUPA
DATUM SISTEMATSKOG PREGLEDA
   
 

Pedagogija

29.03. od 7:00

 

Engleski jezik i književnost

29.03. od 13:30

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

30.03. od 7:00

 

Mađarski jezik i književnost

30.03. od 7:00

 

Filozofija

30.03. od 7:00

 

Žurnalistika

30.03.  od 13:30

 

Istorija

02.04. od 7:00

 

Psihologija

02.04. od 13:30

 

Nemački jezik i književnost

03.04. od 7:00

 

Ruski jezik i književnost

03.04. od 13:30

 

Slovački jezik i književnost

03.04. od 13:30

 

Francuski jezik i književnost

03.04. od 13:30

 

Sociologija

04.04. od 7:00

 

Srpska književnost i jezik

04.04. od 13:30

 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

05.04. od 7:00

 

Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

05.04. od 13:30

 

Rumunski jezik i književnost

05.04. od 13:30

 

Rusinski jezik i književnost

05.04. od 13:30

Napomena:
- Sistematski pregled studenata  je obavezan!!!
- Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom. Poželјno je poneti karton o vakcinacijama.
- Pregled počinje u 7 sati za prepodnevnu grupu a za poslepodnevnu grupu počinje u 13:30 prijavom na šalteru u prizemlјu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata (ul. Dr Sime Miloševića br. 6, Novi Sad).
- Mole se studenti da se strogo pridržavaju utvrđenog termina jer u suprotnom neće moći naknadno obaviti sistematski pregled!
- Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore moraju imati Obrazac INO 1, u suprotnom plaćaju sistematski pregled 1.500,00 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.
- Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da rade sistematski pregled.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu