Početna >

U ponedeljak, 19. novembra dodeljena nagrada Borivoje Marinković

Nagrada Borivoje Marinković dodelјena je 19. novembra 2018. u svečanoj sali Filozofskog fakuleta.
Na konkurs za nagradu, koja se ove godine dodelјuje po sedmi put, prijavili su se studenti:

1. Sanja Veselinović
PESNIČKE REFLEKSIJE ŽIVA BOLICE KOKOLJIĆA
2. Nataša Katić
HUMOR, SATIRA I NARODNA KULTURA KAO DEO DRUŠTVENE SVESTI GRAĐANSKOG PESNIŠTVA
3. Dušan Banjeglav
SPECIFIČNOST TEODOSIJEVOG POGLAVLjA O STREZU U „ŽITIJU SVETOG SAVE“
4. Vladimir Papić  
KRITIKA SVEŠTENSTVA U DELIMA SRPSKOG I EVROPSKOG RANOG MODERNOG DOBA
5. Jovana Nikoletić
Delo Jeroteja i Kiprijana Račanina između antičke i srednjovekovne kulture
6. Fata Eganović
„Novela  od Stanca“ - od antike, preko srednjeg veka, narodne kulture i renesanse do danas
7. Danijela  Jović
Sveti Sava kao književni lik kod Domentijana
8. Nemanja Luka
DEIFIKACIJA GAVRILA STEFANOVIĆA VENCLOVIĆA

Komisija u sastavu prof. dr Zorica Hadžić,, prof. dr Dragolјub Perić, prof. dr Svetlana Tomin i Mirjana Marinković kao pridruženi član u ime porodice Marinković, jednoglasno je odlučila da nagradu dodeli Vladimiru Papiću, studentu Odseka za komparativnu književnost, za rad pod naslovom Kritika sveštenstva u delima srpskog i evropskog ranog modernog doba.

Nagrada Borivoje Marinković ustanovlјena je 2012. godine i dodelјuje se najbolјi studentski rad  iz starijih oblasti srpske književnosti (od prvih začetaka do 19. veka) kao podsticaj za rad, kreativnost i razvijanje lјubavi i interesovanja za starije periode srpske književosti. Nagrada se dodelјuje u spomen na profesora Borivoja Marinkovića, koji je svoje prve radove objavio još kao student, a čitav univerzitetski radni vek proveo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za srpsku književost
Porodica Marinković

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu