Početna >

Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta 24. februara


Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Dan otvorenih vrata u subotu, 24. februara 2018. godine od 10 do 14 časova, tokom koga će svi zainteresovani budući studenti i njihovi pratioci, moći bliže da se upoznaju sa studijskim programima koje Fakultet realizuje, ali i sa njegovim radom i organizacijom, te aktivnostima centara kao što su prolećna škola statistike, prolećna škola arheologije, letnji kamp kineskog jezika itd.

Od 10 časova će biti organizovana dežurstva na svim odsecima, a od 11 časova će biti upriličen prijem za sve buduće studente u amfiteatru Fakulteta gde će ih pozdraviti dekanski tim i student prodekan, te će im biti predstavlјen Fakultet i prezentovan kratki film o nekadašnjim studentima koji su danas uspešni i ostvareni lјudi na svim meridijanima pod naslovom „Kuda posle Filozofskog?“

Od 12 do 14 časova svaki odsek će organizovati grupni prijem za svoje buduće studente gde će im detalјno biti predstavlјeni studijski programi i biti data uputstva za polaganje prijemnog ispita. Pored toga, moći će da prelistaju i udžbenike koje će koristiti tokom studija, kao i da razgovaraju sa aktivnim studentima i profesorima i saznaju sve što ih zanima u vezi sa studiranjem na Filozofskom fakultetu.

Pored navedenog, budući studenti i njihovi pratioci moći će da obiđu i pogledaju i interaktivnu izložbu „Filozofski fakultet u 21. veku“ napravlјenu u proširenoj realnosti, čiji je sadržaj vidlјiv samo pomoću pametnih telefona ili tableta.

Filozofski fakultet realizuje 50 akreditovanih studijskih programa na sva tri nivoa studija, a od ove godine i prve dvopredmetne studije Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (ruskom, francuskom ili nemačkom).

Pozivamo sve zainteresovane da posete Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta i bolјe ga upoznaju.

Odsek
Prostorija
   
 

Odsek za anglistiku

270/II

 

Odsek za filozofiju

313/III

 

Odsek za germanistiku

207/II

 

Odsek za hungarologiju

322/III

 

Odsek za istoriju

301/III

 

Odsek za komparativnu književnost

309/III

 

Odsek za medijske studije

115/I,116/I, hol ispred kino-sale

 

Odsek za pedagogiju

202/II

 

Odsek za psihologiju

101/I

 

Odsek za romanistiku

271/II

 

Odsek za rumunistiku

272/II

 

Odsek za rusinistiku

204/II

 

Odsek za slavistiku

221/II

 

Odsek za slovakistiku

237/II

 

Odsek za sociologiju

314/III

 

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Srpska filologija: srpski jezik i književnost  
- Srpska filologija u kontaktu sa mađarskim/slovačkim jezikom)

306/III

 

Odsek za srpsku književnost

339/III

 

Socijalni rad

P8

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (ruskom, francuskom ili nemačkom)

270/II

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu