Početna >

Peta radionica Psiholingvistička, neurolingvistička
i kliničkolingvistička istraživanja


Radionica će se održati 22.4.2017. godine u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta, s početkom u 9.15h.

Program i satnica izlaganja

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu