Početna >

Prevodilački dani na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 


Pozivamo Vas da se prijavite za učešće na radionicama u okviru programa Prevodilačkih dana na adresu: jelena.tmalesevic@ff.uns.ac.rs do 21.03.2017.

PROGRAM

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu