Početna >

Četiri nova akreditovana studijska programa na Filozofskom fakultetu

 

Tokom 2016. godine, sagledavši potrebe društva, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu akreditovao je još četiri interdisciplinarna studijska programa:

SOCIJALNI RAD – Osnovne akademske studije
SOCIJALNI RAD – Master akademske studije
SOCIOLOGIJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI – Master akademske studije
LIDERSTVO U OBRAZOVANJU – EdLead - Master akademske studije

Prva generacija studenta na Master programu Liderstvo u obrazovanju upisana je u školsku 2016/2017. godinu, dok se upis za preostala tri programa planira za školsku 2017/2018. godinu.

Više detalja o ovim studijskim programima možete pronaći u sledećim brošurama:

VODIČ ZA BRUCOŠE – Socijalni rad (OAS i MAS) i Sociologija u socijalnoj zaštiti (MAS)
MASTER PROGRAM LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu