Početna >

"Erlangenski rukopis u književnom,kulturnom i istorijskom kontekstu" - novo čitanje tradicije


Prof dr. Marija Kleut, profesor emeritus, održaće predavanje pod naslovom "Erlangenski rukopis u književnom,kulturnom i istorijskom kontekstu", u sredu 22. marta 2017. godine u svečanoj sali Filozofskog fakulteta (114/I) sa početkom u 12 časova.

Prof. dr Marija Kleut je istražujući u domaćim, ali, pre svega, u stranim izvorima i koristeći širok krug istorijskih izvora došla do dragocenih i inovativnih naučnih hipoteza o mogućem naručiocu i čuvarima najvažnijeg zbornika srpsko-hrvatskih deseteračkih pesama pre pojave knjiga Vuka Karadžića - Erlangenskog rukopisa. Sprovedeno istoriografsko istraživanje ukazuje na to da je rukopis nastao staranjem generala Maksimilijana Petraša, koji ga je sa sobom poneo u zavičajnu Moravsku. Nјegov sin Jozef Petraš čuvao je rukopis u svojoj privatnoj biblioteci. Nakon smrti mlađeg Petraša rukopis je najpre dospeo u Altdorf, a zatim, nakon ukidanja ovog univerziteta, u Univerzitetsku biblioteku Erlangen. Predavanje prof. Kleut prati  kulturnu i političku istoriju izuzetno interesantnog petioda 18. veka i dalјe i pokazuje u kolikoj meri su dragocena interdisclipninarna istraživanja u izučavanju usmene književnosti.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu