Početna >

Kursevi korejskog na Filozofskom fakultetu

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, sa punom svešću da znanje samo jednog stranog jezika u uslovima sve snažnije konkurencije na tržištu rada više nije dovolјno, poslednjih godina neguje dobru praksu da svake nove školske godine uvede bar još jedan strani jezik koji studenti, ali i građanstvo, mogu da nauče. Bogatoj riznici jezika koji se uče kao maternji, ali i strani – srpskog, mađarskog, slovačkog, rumunskog i rusinskog, te stranih: engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog, španskog, italijanskog, portugalskog, polјskog, slovenačkog, makedonskog, ukrajinskog, grčkog, japanskog, hindija, turskog,  persijskog i kineskog, od ove školske godine pridodat je i korejski jezik. Kurs korejskog jezika pokrenut je u saradnji sa Ambasadom Republike Koreje u Republici Srbiji.

Časovi korejskog će se održavati dva puta nedelјno, utorkom i petkom, u popodnevnim časovima u organizaciji Centra za jezike Filozofskog fakulteta. Kurs je namenjen ne samo studentima i zaposlenima Univerziteta u Novom Sadu, već i svima koji u zainteresovani za korejski jezik i kulturu. Prijave za kurs traju do 1. novembra i treba se prijaviti na adresu languages@ff.uns.ac.rs, a na istoj adresi mogu dobiti i dodatne informacije.

Pokretanje kursa korejskog jezika je samo nastavak dobre saradnje sa korejskom ambasadom jer su ove godine već održani „Dani korejske kulture“ na Filozofskom fakultetu pod sloganom „Skokni do Koreje“, kao i osma po redu godišnja konferencija Međunarodnog udruženja za korejsku primenjenu lingvistiku ISKAL (International Society for Korean Applied Linguistics) u suorganizaciji Udruženja i Fakulteta, a pod pokrovitelјstvom ambasade, Konfucijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu i Konfucijevog instituta Univerziteta Kjonghi, Koreja.

Isto tako, vredi pomenuti i dugogodišnje dobre veze sa Univerzitetom u Seulu čiji su studenti srbistike često polaznici Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije koju Fakultet organizuje, a profesori Filozofskog fakulteta su više puta bili gostujući profesori i lektori za srpski jezik na pomenutom univerzitetu.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu