Početna >

Prijave za polaganje HSKK ispita do 22. aprila 2017.

Konfucijev institut univerziteta u Novom Sadu organizuje polaganje međunarodno priznatog usmenog ispita iz kineskog jezika, skraćeno HSKK, koje će se održati 20. maja.

Na našem institutu možete polagati početni i srednji HSKK nivo, a zainteresovani za polaganje ovih ispita treba da se registruju do 22. aprila na stranici: http://www.chinesetest.cn/goliuchengtu.do
i do navedenog datuma donesu lektorkama Konfucijevog instituta potvrdu o uplati odgovarajućeg iznosa.

• Cene ispita po nivoima su sledeće:
Početni: 10 evra
Srednji: 20 evra

• Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to u dinarskoj protivvrednosti:
Žiro račun: 840-1712666-26
Br. modela: 97
Poziv na broj: 558004713
Za svrhu uplate: HSKK ispit
Za primaoca navesti Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut

• Napomena:
Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prijave za HSK ispite

Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu i ove godine organizuje polaganje svih šest nivoa HSK ispita, koje će se održati 22. aprila. Zainteresovani za polaganje ovog ispita treba da se registruju do 24. marta na stranici:
http://www.chinesetest.cn/goliuchengtu.do i do navedenog datuma donesu lektorkama Konfucijevog instituta potvrdu o uplati odgovarajućeg iznosa.

• Cene ispita po nivoima su seledeće:
    HSK 6: 40€
    HSK 5: 30€
    HSK 4: 25€
    HSK 3: 20€
    HSK 2: 15€
    HSK 1: 10€
• Iznosi se uplaćuju na žiro račun, i to u dinarskoj protivvrednosti:
    Žiro račun: 840-1712666-26
    Br. modela: 97
    Poziv na broj: 558004713
    Za svrhu uplate: HSK ispit
    Za primaoca navesti Filozofski fakultet u Novom Sadu – Konfucijev institut
• Napomene:
    Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate。

Prijave za kurseve kineskog jezika i kulturnih aktivnosti do kraja februara

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo sve zainteresovane da će od 27. februara 2017. godine na Filozofskom fakultetu početi fakultativni kursevi kineskog jezika i promotivni kursevi kineskih kulturnih aktivnosti.

Kurseve će držati profesori koji su izvorni govornici.
Na kurseve se možete prijaviti slanjem popunjenog obrasca prijave do kraja februara  na adresu konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs.

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE. Obrazac za kurseve jezika i kulturnih aktivnosti je isti.

Cenovnik kurseva možete pogledati OVDE.

Za sve dodatne informacije obratite se na konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs

Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu

KURSEVI KONFUCIJEVOG INSTITUTA UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu organizuje kurseve kineskog jezika različitih nivoa od A1 do B2, ali i promotivne kurseve kulturnih aktivnosti: časove kineske kaligrafije, kineskog slikarstva, umetnosti rezanja papira, kineske kulture čaja, kineskih čvorova, taičija, kineskog plesa i kineske pop i druge muzike.
Upis se organizuje dva puta godišnje, u prolećnom i jesenjem semestru, a nastavu drže izvorni govornici – kineski lektori.
Nastava se izvodi u malim grupama, a održava se radnim danima u poslepodnevnim i večernjim terminima.
Kursevi kineskog jezika se održavaju dva puta nedeljno po dva časa (jedan čas traje 45 minuta) u trajanju od dvanaest nedelja.
Po završenim kursevima jezika, polaznici polažu ispit i dobijaju sertifikat Konfucijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu.

KURSEVI KINESKOG JEZIKA

Početni kineski A1:

Polaznici ovog kursa, po završenom programu, mogu da razumeju i da se služe jednostavnim konstrukcijama, savladaju vokabular od oko 150 reči potrebnih da bi se položio prvi nivo HSK ispita, a koje polaznicima omogućavaju da kažu osnovne stvari o sebi.

Početni kineski A2:

Po završenom programu ovog kursa polaznici mogu da vode jednostavniju komunikaciju na kineskom jeziku, da vladaju sa oko 300 reči, potrebnih za polaganje drugog nivoa HSK ispita.

Početni kineski B1:

Na ovom nivou, polaznici će naučiti da se služe sa oko 600 reči potrebnih za osnovnu komunikaciju u Kini i biće u mogućnosti da polažu ispit HSK3.

Početni kineski B2:

Na ovom nivou polaznici vladaju sa oko 1200 reči i mogu da komuniciraju na kineskom jeziku o većem broju tema i u mogućnosti su da polažu ispit HSK 4.

KURSEVI KULTURNIH AKTIVNOSTI

Umetnost rezanja papira
(1 školski čas nedeljno u trajanju od 10 nedelja):

Ovaj kurs polaznicima nudi upoznavanje sa umetnošću rezanja papira, njenim značajem u kineskoj kulturi, učenje jednostavnijih formi rezanja papira i pravljenja dekoracija u obliku kineskih karaktera za sreću, kineskog zodijaka i slično.

Kineska kaligrafija
(1 školski čas nedeljno u trajanju od 10 nedelja):

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa kineskom kaligrafijom, karakteristikama Kaishu ispisa, kopiraće jednostavna kaligrafska dela i savladavati osnove Kaishu ispisa.

Kultura čaja
(2 školska časa u bloku nedeljno u trajanju od 10 nedelja):

Polaznici ovog kurse će se upoznati sa osnovama razvoja kulture čaja u Kini, njenim širenjem u svetu, vrstama čajeva i priborom za čaj, načinima priprema različitih vrsta čajeva i biće u mogićnosti da savladaju osnove pripreme i služenja oolong čaja u Yixing čajniku.

Kinesko slikarstvo
(1 školski čas nedeljno u trajanju od 10 nedelja):

Polaznici ovog kursa će se upoznati sa osnovnim elementima kineskog slikarstva i njegovim karakteristikama, naučiće da pravilno koriste četkice i osnovne tehnike slikanja najčešćih motiva „ptice i cveće“ (huaniao) i pejzaži (shanshui).

Umetnost kineskih čvorova
(1 školski čas nedeljno u trajanju od 10 nedelja):

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa poreklom i istorijom razvoja umetnosti kineskih čvorova, njenim značajem u kineskoj kulturi, biće u mogućnosti da savladaju osnove veza kineskog čvora i prave jednostavnije čvorove kao što su kod narukvica, minđuša i drugih ukrasa.

Kineski ples
(2 školska časa u bloku jednom nedeljno u trajanju od 10 nedelja):

 U Kini ima 56 etničkih grupa, i svaka manjina ima svoj foklor, koji  odražava različitu kulturu i život ovih naroda. Na ovom kursu će polaznici imati priliku da se upoznaju sa različitim plesovima: plesom sa lepezom Han narodnosti, tradicionalnim plesom narodnosti Sinđijanga (Sinkijanga), mongolskim tradicionalnim plesom, tibetanskim  ali i mnogim drugim. Muzika, uz koju se plešu ovi plesovi, je različita i svaka  ima svoju osobenost. Pokreti su graciozni i uvode vas u jedan novi i drugačiji svet plesa.

Kineska pop muzika
(1 školski čas nedeljno u trajanju od 10 nedelja):

Na ovom kursu su pažljivo odabrane pesme pop muzike, ali i neke tradicionalne i klasične. Teme pesama su različite: ljubav, prijateljstvo, uživanje u prirodi i druge.Ovim kursom je predviđeno da se na zabavan način, kroz muziku, uči kineski jezik, ali i sazna više o kineskoj kulturi i više približi životu ovog dalekog naroda.

Taichi
(2 školska časa u trajanju od deset nedelja)
Taichi je tradicionalna kineska borilačka veština, koju karakterišu lagani i graciozni pokreti.  On jača imunitet, poboljšava ravnotežu i koordinaciju, izgrađuje snagu mišića i povećava protok životne energije qi. Stil koji ćete vežbati kod nas jesu osnovni pokreti Yang stila-24 forme.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu