Početna >

Nova knjiga u ediciji E-disertacija

U ediciji E-disertacija ove nedelje objavljena je i 13. knjiga.
Da bismo sprečili nastanak triskaidekafobije kod nekih čitalaca, Uredništvo poziva nove autore da što pre nastave s dostavljanjem novih rukopisa.

E-disertacija

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu