Početna >

POZIV

 Prezentacija TEMPUS projekta:
„Jačanje visokog obrazovanja za razvoj socijalne politike i pružanja socijalnih usluga“
15. maj 2017. Kino sala, Filozofski fakultet, Novi Sad

 

U ponedeljak, 15. maja sa početkom u 9.30 časova u kino sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održaće se prezentacija rezultata Tempus projekta: „Jačanje visokog obrazovanja za razvoj socijalne politike i pružanja socijalnih usluga“ (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery – SHESPSS).

Program obuhvata premijeru filma „Akciono učenje i novi studijski programi“ i promociju tri Zbornika radova koji su nastali u okviru pomenutog projekta: „Istraživanja u oblasti socijalnog rada, socijalne zaštite i socijane politike“ (priredili prof. dr Zorica Kuburić, dr Marija Zotović, dr Marko Škorić, dr Aleksej Kišjuhas), „Sistemi socijalne politike“ (priredila prof. dr Zorica Kuburić) i „Metodika nastave društvenih predmeta između teorije i prakse“ (priredile prof. dr Zorica Kuburić, MA Ljiljana Ćumura i MA doktorand Ana Zotova).

U projektu učestvuju univerziteti iz Srbije (Niš, Beograd i Novi Sad), Danske, Italije i Velike Britanije, kao i Republički zavod za socijalnu zaštitu Republike Srbije, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije i Asocijacija centara za socijalni rad Srbije.

U pitanju je projekat koji je u poslednjem ciklusu Tempus projekata odobren od strane Izvršne agencije Evropske Unije za obrazovanje, audio-vizuelne medije i kulturu (EACEA – Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency). Projekat pripada grupi projekata koji se odnose na reforme kurikuluma i uvođenje novih nastavnih programa na nivou visokog obrazovanja.

Glavni cilj projekta je jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalnog rada kroz razvoj novih studijskih programa i unapređenje postojećih, kao i kroz uspešno povezivanje studijskih programa sa potrebama u domenu socijalne zaštite i potrebama na tržištu rada.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu