Početna >

RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA STUDENTE III GODINE
(osnovne akademske studije) FILOZOFSKOG FAKULTETA

STUDIJSKA GRUPA
DATUM SISTEMATSKOG PREGLEDA
   
 

Pedagogija

1.3. od 7:00

 

Engleski jezik i književnost

1.3. od 13:30

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

2.3. od 7:00

 

Mađarski jezik i književnost

2.3. od 7:00

 

Žurnalistika

2.3. od 13:30

 

Istorija

3.3. od 7:00

 

Psihologija

3.3. od 13:30

 

Nemački jezik i književnost

6.3. od 7:00

 

Ruski jezik i književnost

6.3. od 13:30

 

Slovački jezik i književnost

6.3. od 13:30

 

Sociologija

7.3. od 7:00

 

Srpska književnost i jezik

7.3. od 13:30

 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

8.3. od 7:00

 

Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

8.3. od 13:30

 

Rumunski jezik i književnost

8.3. od 13:30

 

Rusinski jezik i književnost

8.3. od 13:30

 

Filozofija

9.3. od 7:00

 

Francuski jezik i književnost

9.3. od 13:30

Napomena:
- Sistematski pregled studenata  je obavezan.
- Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom. Poželјno je poneti karton o vakcinacijama.
- Pregled počinje u 7 sati za prepodnevnu grupu a za poslepodnevnu grupu počinje u 13:30 prijavom na šalteru u prizemlјu Zavoda.
- Mole se studenti da se strogo pridržavaju utvrđenog termina jer u suprotnom neće moći naknadno obaviti sistematski pregled !!!
- Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore moraju imati Obrazac INO 1, u suprotnom plaćaju sistematski pregled 1.500,00 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.
- Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da rade sistematski pregled.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu