Početna >

Mesec frankofonije na Filozofskom fakultetu

Predavanje prof. dr Pavla Kovačevića
«OPSCENE FRESKE SALA ZA ODMOR U FRANCUSKIM BOLNICAMA»


Povodom Meseca frankofonije, Frankofoni centar Univerziteta u Novom Sadu, sa sedištem na Filozofskom fakultetu, sa velikim zadovoljstvom najavljuje predavanje prof. dr Pavla Kovačevića sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, pod naslovom: «Opscene freske sala za odmor u francuskim bolnicama». Prof. dr Pavle Kovačević je načelnik Odeljenja za aortalnu hirurgiju i vitez reda Akademskih palmi Francuske Republike.

Predavanje će se održati na srpskom jeziku u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 10. marta 2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Sal de gard (Salle de garde), doslovno – stražarska sala, danas je prostorija u okviru francuskih bolnica namenjena odmoru, opuštanju i prehrani bolničkog osoblja. Tradicija ovih prostorija, koje odlikuje specifičan red i atmosfera, veoma je stara i vodi poreklo još iz XI veka. Bile su rezervisane za stražare (otud i naziv), ali pretežno ih je koristio esnaf berbera-hirurga, koji je postepeno preuzeo upravljanje bolničkim ustanovama. Za razliku od lekara i sveštenika, koji samo prolaze kroz ove ustanove, ovi berberi-hirurzi tu žive, jedu i spavaju, pa su bolnice i sirotišta za njih pripremali posebne prostorije, stražarske sale ili sale za odmor. One su često dekorisane na specifičan način, a najupečatljivije su raskalašne freske koje karikaturalno prikazuju zaposleno osoblje. Njihov specifična pravila ponašanja i često pornografski crteži ostali su deo tradicije francuskih bolnica do danas i prepoznate su kao deo francuske kulturne baštine.  

Pozivnica

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu