Početna >

Poziv za predaju radova za časopis
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu


Pozivamo nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta da dostave svoje radove koje žele da objave u časopisu Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Rok za predaju radova je 10. juli 2017. godine.

Tehnička uputstva za pripremu rukopisa koja obuhvataju i način slanja radova se nalaze u OVDE.     

Očekujemo vaše priloge, radovi koji stignu ranije pre će ući u proces recenziranja a samim tim i u pripremu za štampu.

Uredništvo časopisa

 


 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu