Početna >

Prof. dr Jarmila Hodolič odlikovana “Zlatnom medaljom svetog Gorazda”

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da je prof. dr Jarmila Hodolič, odlikovana “Zlatnom medaljom svetog Gorazda”.

Povodom Dana učitelјa u Slovačkoj 31. marta 2017. god, na svečanosti u Bratislavi, Ministar školstva, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike Peter Plavčan uručio je “Veliku medalјu svetog Gorazda”, “Malu medalјu svetog Gorazda” zaslužnima, kao i priznanja nastavnicima i ličnostima iz oblasti obrazovanja i društvenog života u Slovačkoj Republici i iz država u kojima se neguje slovački jezik, kultura, školstvo i obrazovanje. Najviše priznanje “Zlatnu medalju svetog Gorazda” za celoživotni doprinos u oblasti razvoja slovačkog narodnog školstva u Srbiji dobila je prof. dr Jarmila Hodolič, redovni profesor Odseka za slovakistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Prof. dr Jarmila Hodolič (Ferko) rođena je 27. aprila 1952. god. u Gložanu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je na slovačkom jeziku u Bačkom Petrovcu. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na grupi Slovački jezik i književnost (1976). Magistarske studije je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu, odbranivši (1987) magistarski rad Literárna činnosť Alberta Martiša (Književna delatnost Alberta Marćiša). Doktorat književnih nauka je stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2003) odbranom doktorske disertacije pod nazivom Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti (Pregled istorije slovačke vojvođanske proze za decu). Od 1977. godine radi na Filozoskom fakultetu u Novom Sadu, najpre kao asistentkinja za slovačku književnost, zatim kao docentkinja (2003), vanredna profesorka (2008) i redovna profesorka (2013). Na Odseku za slovakistiku je angažovana u oblasti Slovačke književnosti na sledećim predmetima: na osnovnim akademskim studijama: Starija slovačka književnost – jednosemestralni kurs, Slovačka književnostrealizam dvosemestralni kurs, Književnost za decu – jednosemestralni kurs i Metodika nastave slovačkog jezika – dvosemestralni kurs. Prof. Jarmila Hodolič angažovana je i na master akademskim studijama u okviru tri kursa drži predavanja i vežbe: Metodika nastave slovačkog jezika i književnosti, Slovačka vojvođanska književnost za decu i Ženske studije. Od 2008. godine predaje književnost za decu i metodiku slovačkog jezika i književnosti na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u slovačkom odelјenju u Novom Sadu. Od 2010. god. je učesnik na bilateralnom projektu Slovačka-Srbija. Od 2013. godine je šef Odseka za slovakistiku. 

U okviru svog pedagoškog rada ima užu specijalnost, oblast dečje književnosti u Vojvodini. Na njenu inicijativu od 2007. god. izlazi studentski časopis originalnih književnih radova za decu Čarbolog u kome je glavna urednica.

Autorka je monografskih publikacija Prehĺad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti (2005), Kontúry slovenskej vojvodinskej literatúry a kultúry (2011) i sastavlјač hrestomatije Medovník

Čestitamo profesorki Hodolič!

2

1

3

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu