Početna >

Info dan Centra za podršku studentima u ponedeljak, 10. oktobra 2016. godine

 

Pozivamo vas da se uključite u aktivnosti projekta „Znanje za zdravlje“ koji realizuje Centar za podršku studentima Filozofskog fakulteta i Odeljenje za očuvanje i unapređenje zdravlja studenata Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad. Projekat je usmeren na osnaživanje studenata za očuvanje i unapređenje mentalnog i fizičkog zdravlja kao temelja uspešnog učenja i uslova kvalitetnog života.

Za zimski semestar 2016/2017. školske godine planirane su promotivne aktivnosti i manifestacije usmerene na informisanje studenata (info dani, izložbe, sajam zdravlja), te aktivnosti usmerene na obaveštavanje i edukovanje studenata putem predavanja i radionica na aktuelne teme i pitanja za koja su studenti u nedavnom anketiranju pokazali interesovanje.

Prva aktivnost, u formi Info dana, usmerena na obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja zakazana je za 10. oktobar, u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova, u holu Filozofskog fakulteta. Tema je Psihološka prva pomoć. Desetak volontera, na tri punkta, animiraće studente pomoću flajera, plakata, mini anketa i testova kako bi im omogućili da provere: kako se nose sa stresom; umeju li da ga prepoznaju; znaju li da pomognu sebi i drugima, kome se obraćaju za podršku i pomoć, kako da se pripreme za stres u ispitnim situacijama...

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu