Početna >


Na osnovu čl. 97. i 106. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispr., 18/10 i 110/15- Zakon), a u vezi sa ostvarivanjem programa od opšteg interesa iz člana 10. stav 2. tačke 10), 11), 13) i 14) Zakona,

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

upućuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA

MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
U 2016. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u dalјem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2016. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Javni-poziv-2016.pdf

  1. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji; (zip)
  2. sufinansiranje izdavanja  monografija u Republici Srbiji; (zip)

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu