Početna >

Sedmoro studenata Filozofskog fakulteta dobitnici nagrada
iz zadužbinskih fondova Matice srpske

 

Nagrada iz zadužbinskih fondova Matice srpske svečano je uručena 28. juna u Salonu Matice srpske najboljiim đacima i studentima završnih godina škola i fakulteta značajnih za funkcionisanje zadužbina.

Matičino priznanje, koje se sastoji i iz pristupnice članstvu Matice i paketa njenih odbaranih izdanja, dobilo je dvadeset četvoro mladih, među kojima je i sedmoro studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Danica Trifunjagić sa Odseka za srpsku književnost i jezik, Sara Majstorović sa Odseka za komparativnu književnost, Jelena Nestorović sa Odseka za srpski jezik i lingvistiku, Ksenija Popović sa Odseka za ruski jezik i književnost, Jan Đemrovski sa Odseka za istoriju, Tanja Golić sa Odseka za filozofiju i Olivera Milošević sa Odseka za sociologiju.

Čestitamo kolegama i želimo im da nastave sa postizanjem sjajnih rezultata!

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu