Početna >

Dan dobrodošlice za studente na razmeni Filozofskog fakulteta

U ponedeljak, 22. februara 2016, održan je Dan dobrodošlice za studente na razmeni na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Uz predstavnike Kancelarije za međunarodnu saradnju i akademske koordinatore za studente na razmeni, sastanku su prisustvovali studenati na razmeni Poljske, Nemačke, Austrije, Slovačke i Bugarske. Nakon uvodne reči i detaljnog upoznavanja studenata sa obavezama na Fakultetu, studenti su dobili kratak pregled informacija o studiranju na Filozofskom fakultetu, ali i korisne informacije o studentskom životu u Novom Sadu.

Organizovana je igra potrage za blagom, gde su studenti imali zadatak da što pre otkriju odgovore na dvanaest zadatih pitanja u vezi sa Fakultetom i njegovom istorijom, a najbolja i najbrža tri studenta bila su nagrađena.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu