Početna >

Centar za podršku studentima organizuje predavanje i radionicu
„Uzroci i posledice zavisnosti“

Obaveštavamo vas da 28. novembra 2016. godine, u 12 časova, u kino-sali Filozofskog fakulteta Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizuje predavanje i radionicuUzroci i posledice zavisnosti “, koje realizuje u saradnji sa Studentskom asocijacijom Univerziteta u Novom Sadu i Centrom za podršku studentima Filozofskog fakulteta Novi Sad. Aktivnosti su deo  projekta „Reci NE, jer NE menja sve“.

Cilј predavanja je da mlade osvestimo kolika je cena primene instant rešenja i posezanja za raznim psiho-aktivnim supstancama koje stvaraju privid da su problemi rešeni i podstaknemo ih za opredelјivanje za konstruktivnije načine rešavanja svakodnevih izazova i situacija. Radionice i promotivne aktivnosti uklјučuju izložen štand, mini – edukativne radionice na datu temu, kao i upotrebu promo materijala u vidu letaka i transparenata sa upečatlјivim sloganima.

Projekat ''Reci NE, jer NE menja sve'' predstavlјa skup infomativno-edukativnih aktivnosti koje se tokom novembra 2016. godine realizuju na Univerzitetu u Novom Sadu. Ovaj projekat ima za cilј da kod omladinske populacije uzrasta od 14-25 godina podigne nivo svesti o štetnosti korišćenja psihoaktivnih supstanci, i u cilјu prevencije pruži informacije o različitim metodama rešavanja ovog opšte prisutnog problema. Projekat je finansijski podržan od strane grada Novog Sada. Gosti predavači su iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Vita, a prijatelјi projekta su i mladi iz Omladine JAZAS-a Novi Sad.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu