Početna >

Predavanje Saše Marjanovića "Promocija paralelnog korpusa PARCOLAB"

 

Gost Odseka za romanistiku biće Saša Marjanović, asistent na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji će predstaviti paralelni francusko-srpsko-engleski elektronski korpus. Ovaj korpus je plod dugogodišnjeg rada istraživačke grupe koju čini desetak nastavnika i istraživača Filološkog fakulteta u Beogradu, Univerziteta Tuluz – Žan Žores, Univerziteta Lill 3 i Univerziteta u Arasu.

Paralelni korpus predstavlja zbirku tekstova u elektronskom formatu na više jezika koji se mogu pretraživati pomoću odgovarajuće platforme. Korpus ima veliku primenu u prevođenju, leksikografiji, konstrastivnoj lingvistici, učenju jezika, a donekle se može primeniti i u književnim istraživanjima.

Predavanje će se održati 13.4.2016. godine u svečanoj sali Fakulteta (114) sa početkom u 14 časova.


 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu