Početna >

Prof. dr Milenko A. Perović, sa Odseka za Filozofiju, izabran je za člana DANU


Prof. dr Milenko A. Perović, redovni profesor na Odseku za filozofiju, izabran je za člana Dukljanske akademije nauka i umetnosti, čije je sedište u Podgorici.

Prof. dr Perović je rođen u Vrbasu 1950. godine. Studije filozofije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. godine. Doktorirao je 1984. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U zvanje docenta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu izabran je 1987. godine. Na istom Fakultetu izabran je 1992. godine za vanrednog, a 1995. godine za redovnog profesora. Profesor Milenko A. Perović uživa visoki ugled u filozofskoj javnosti u zemlji i regionu, a njegovi radovi – posebno o Hegelu i iz bioetičke tematike – poznati su i cenjeni u nemačkim filozofskim krugovima. Posebnu afirmaciju stekao je kao autor enciklopedijskih odrednica o Platonu i o Praxis-filozofiji koje su objavljene u poznatoj Blekvelovoj Enciklopediji socijalnih teorija (Blackwell Encyclopedia of Social Theory).

Prof. dr Perović je autor 19 filozofskih i publicističkih knjiga i preko sto pedeset naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Više detalja o bio-bibliografiji prof. dr Perovića možete pročitati ovde.


 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu