Početna >

Dr Mario Liguori, strani lektor za italijanski jezik, gost Generalnog konzulata
Republike Srbije i Univerziteta Kolumbija u Njujorku


Dr Mario Liguori, strani lektor za italijanski jezik na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 5. maja ove godine biće gost Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku u svojstvu autora koji stvara na srpskom jeziku. Knjigu dr Marija Liguorija pisanu na srpskom jeziku, “Prva ljubav”, objavila je beogradska “Laguna”. Narednog dana, 6. maja, dr Liguori biće gost Univerziteta Kolumbija.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu