Početna >

Njena ekselencija, gospođa Kristin Moro, ambasador Francuske, održaće predavanje na temu „Inovacije, kreativnost i preduzetništvo u Francuskoj danas“

 

Njena ekselencija, gospođa Kristin Moro (Christine Moro), izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Francuske u Srbiji, posetiće Univerzitet u Novom Sadu 13. aprila 2016. godine. Tom prilikom održaće predavanje na temu „Inovacije, kreativnost i preduzetništvo u Francuskoj danas“ („Innovation, créativité et entrepreunariat en France aujourd’hui), u amfiteatru Rektorata, u 12 časova. Predavanje će se održati na francuskom jeziku uz obezbeđen simultani prevod na srpski jezik.

Predavanje organizuju Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Francuski institut u Srbiji.


Sažetak predavanja: «Inovacije, stvaralaštvo i preduzetništvo u Francuskoj danas »

Ekonomija je danas veoma važna tema jer utiče na mnogobrojne aspekte savremenog života: veru u budućnost, popularnost političkih partija, inovacije i otpor promenama, geostrateške odluke… Francuska je dobro poznata u Srbiji, ali to često nije zbog njene ekonomije.
Njen društveni proizvod je rangira kao treću evropsku i šestu svetsku ekonomiju, kao jedno od omiljenih odredišta stranih investitora, tačnije, na četvrto mesto u svetu po vrednosti stranih investicija.

Predavanje je podeljeno u tri dela : 1) strani investitori o Francuskoj 2) podrška inovacijama, stvaralaštvu i preduzetništvu 3) mogućnosti saradnje privrede i univerziteta.

Francuska je zemlja sa 66 miliona stanovnika, kojima treba dodati i 442 miliona Evropljana, pa je veličina tržišta jedan od važnih faktora za strane investitore. Tome treba dodati obrazovnu radnu snagu i odličnu infrastrukturu.

Francuska preduzeća zauzimaju četvrto mesto u svetu po broju patenata u mnogobrojnim sektorima : hemija (l’Oreal), biotehnologije (Inserm), farmacija (Sanofi).

Neki primeri inovacija francuskih preduzeća : Supercam – kamera za hemijsku analizu na daljinu Marsove površine, veštačko biokompatibilno srce, Erbasov električni avion E-Fan namenjen studentima pilotima, vodogenerator Blue shark Power System, težak svega 40 kilograma, za korišćenje morske ili rečne energije.

Današnji lideri francuske ekonomije su start-ups i mala i srednja preduzeća. Univerzitet prati ovakvu dinamiku razvoja stvarajući čvršće veze sa privredom, prilagođavajući programe novom i dinamičnom razvoju. Srpski univerziteti se kroz evropske programe Erasmus + i Horizon 2020, kao i kroz programme Asocijacije frankofonih univerziteta, čiji je pridruženi član i Univerzitet u Novom Sadu, mogu pridružiti francuskim univerzitetima u ovim procesima.


 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu