Početna >

Provera znanja francuskog jezika na nivou B2


Test provere znanja francuskog jezika na nivou B2 za potrebe rada u bilingvalnim odeljenjima biće organizovan 11.6.2016. godine u 9 časova u učionici 271.

Prijave na polaganje se upućuju Centru za jezike na adresu languages@ff.uns.ac.rs. Cena polaganja ispita je 15.000,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Fakulteta 840-1712666-26, sa brojem modela 97, pozivom na broj 648004710 i svrhom uplate provera jezika na nivou B2.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu