Početna >

Prof. dr Dragan Stanić, sa Odseka za srpsku književnost,
ponovo izabran za predsednika Matice srpske


Na redovnoj skupštini Matice srpske za predsednika je izabran prof. dr Dragan Stanić, sa Odseka za srpsku književnost, kome je to drugi uzastopni mandat. Prof. dr Dragan Stanić književne radove objavlјuje pod pseudonimom Ivan Negrišorac.

Za potpredsednike Matice srpske su izabrani prof. dr Branko Bešlin, sa Odseka za istoriju, dr Miodrag Maticki i prof. mr Nenad Ostojić. Za generalnog sekretara izabran je doc. dr Đorđe Đurić, takođe sa Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Više detalja o bio-bibliografiji prof. dr Stanića možete pročitati ovde.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu