Početna > Vesti>

Nagrađen zbornik radova
COMMUNICATION, CULTURE, CREATION: NEW SCIENTIFIC PARADIGMS

 

Dana 17. 12. 2015. godine, u okviru XXV promocije akademskih nagrada za 2015. godinu na Univerzitetu „Vasile Goldiš” iz Arada (sa kojim Univerzitet u Novom Sadu ima potpisanu bilateralnu saradnju), u kategoriji najbolja knjiga ili zbornik radova, nagrađen je zbornik sa međunarodne konferencije održane 3-5. oktobra 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pod nazivom COMMUNICATION, CULTURE, CREATION: NEW SCIENTIFIC PARADIGMS, Editors: Virđinija Popović, Ivana Janjić, Speranța Milancovici, Eugen Gagea, izdavači Fondacija Europa i Vasile Goldis University Press. Zbornik je nastao u okviru projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru, koord. projekta Snežana Gudurić. Nagradu su dodelili Ministarstvo prosvete i nauke Rumunije i Univerzitet „Vasile Goldiš” iz Arada.

Organizatori konferencije su bili Odsek za rumunistiku pri Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Univerzitet „Vasile Goldiš” iz Arada, Univerzitet “Al.I. Cuza” iz Jašija, časopis „Interkulturalnost” iz Novog Sada i Fondacija Europa iz Novog Sada.

Zbornik COMMUNICATION, CULTURE, CREATION: NEW SCIENTIFIC PARADIGMS

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu