Početna > Vesti>

Rezultati izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
održanih dana
14.4.2015. godine

- Konstatuje se da je na izbore izašao  634 studenata
- Na izborima za Studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu utvrđeni su sledeći glasovi:

 • kandidat Dalibor Mirić je osvojio 358 glasa,
 • kandidat Aleksandra Mandić je osvojila 345 glasova,
 • kandidat Ksenija Vojinov je osvojila 336 glasova,
 • kandidat Damjana Jovančević je osvojila 327 glasova,
 • kandidat Tanja Golić je osvojila 341 glas,
 • kandidat Nikolina Šešlija je osvojila 335 glasova,
 • kandidat Nikola Devedžić je osvojio 339 glasova,
 • kandidat Milan Končar je osvojio 356 glasova,
 • kandidat Viktor Jeremić je osvojio 354 glasa,
 • kandidat Sara Maleš je osvojila 324 glasa,
 • kandidat Isidora Filipov je osvojila 343 glasa,
 • kandidat Dajana Marković je osvojila 147 glasova,
 • kandidat Isidora Marković je osvojila 140 glasova,
 • kandidat Mladen Savatović je osvojio 136 glasova,
 • kandidat Dušan Piksiades je osvojio 136 glasova,
 • kandidat Aleksandar Ostojić je osvojio 119 glasova.
 • kandidat Milica Kuzmanov je osvojila 135 glasova.
 • kandidat Sanja Mišanović je osvojila 122 glasa.
 • kandidat Jovana Marković je osvojila 124 glasa.
 • kandidat Dušan Mišković je osvojio 191 glas.
 • kandidat Ksenija Jovanović je osvojila 44 glasa.

Prema rezultatima glasanja za članove Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izabrani su:

1. Dalibor Mirić 358
2. Milan Končar 356
3. Viktor Jeremić 354
4. Aleksandra Mandić 345
5. Isidora Filipov 343
6. Tanja Golić 341
7. Nikola Devedžić 339
8. Ksenija Vojinov 336
9. Nikolina Šešlija 335
10. Damjana Jovančević 327
11. Sara Maleš 324
12. Dušan Mišković 191
13. Dajana Marković 147
14. Isidora Marković 140
15. Mladen Savatović 136

Shodno Pravilniku o sprovođenju izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prigovor na regularnost izbornog postupka i rezultate izbora podnosi se izbornoj komisiji u roku od 24 sata od objavlјivanja rezultata izbora.

 

U Novom Sadu
14.4.2015. u 20:00 časova

Milica Trifunov

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu