Početna > Vesti>

II program usavršavanja akademskog osoblja TRAIN
na Univerzitetu u Novom Sadu

OTVOREN POZIV
PROGRAM USAVRŠAVANJA AKADEMSKOG OSOBLJA UNIVERZITETA
Jun 2015.

Univerzitet u Novom Sadu, uz pomoć Fondacije kralja Boduena, organizuje program obuke (II iteracija) u okviru projekta TRAIN (Teaching and Research for Academic Newcomers), usmeren na razvoj akademskih veština zaposlenih na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Program obuke je prvenstveno namenjen mlađim akademskim radnicima Univerziteta, asistentima, istrazivačima pripravnicima, istraživačima saradnicima, saradnicima u nastavi, studentima doktorskih studija.

Prijave su otvorene za sve zainteresovane.   

Program obuke čine 7 modula:

- Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata – prirodne i tehničke nauke
termini: 12. i 15.06.

- Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata – društvene i humanističke nauke
termini: 08. i 09.06.

- Didaktika i dizajn kurikuluma u visokom obrazovanju
termini: 01. 02. i 04.06.

- Priprema projektnih aplikacija i menadžment projekata
termini: 23. i 24.06

- Prezentacione i komunikacione veštine
termini: 10. i 11.06.

- Preduzetničke veštine
termini: 16.06.

- Umrežavanje i timski rad
termini: 17.06.

Učešće je besplatno.

Svi učesnici će na kraju programa dobiti sertifikat o učešću.
Program obuke će se održati u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu
(Dr Zorana Đinđića 1)

NAČIN PRIJAVE:
Moguće je prijaviti se na samo jedan, više ili sve module.

Svi zaintersovani se mogu prijaviti putem mejla na adresu:
branka.agbaba@uns.ac.rs; subject: “Prijava za TRAIN program”

U mejlu naglasiti za koje se module prijavljujete.

U prilogu mejla, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. CV sa navedenim akademskim radom, publikacijama
  2. Motivaciono pismo sa navedenom motivacijom i očekivanjima za svaki modul za koji se prijavljujete
  3. Dokaz trenutnog statusa (npr. potvrda studiranja na doktorskim studijama)
  4. Za modul Prezentacione i komunikacione veštine – motivaciono pismo dostaviti na engleskom jeziku
  5. Za modul Priprema projektnih aplikacija i menadžment projekata – dostaviti pregled učešća na projektima (može u okviru CV-ja)

Rok za prijavu: 26.05.2015.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu