Početna > Vesti>

Na svečanosti u Rektoratu 6.2.2015. godine promovisano je deset novih doktora nauka Filozofskog fakulteta

 

Na svečanoj promociji doktora nauka koju je 6.2.2015. godine organizovao Univerzitet u Novom Sadu u Rektoratu, pored kandidata sa drugih fakulteta, promovisano je deset novih doktora nauka Fiilozofskog fakulteta. Njih je najpre najavila i pozdravila prorektorka za nastavu, prof. dr Zita Bošnjak, potom ih je u ime Filozofskog fakulteta pozdravila dekanica Fakulteta, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, a zatim je v.d. rektora, prof. dr Radovan Pejanović, svakom od njih uručio diplomu doktora nauka nakon što su mentori bliže predstavili njihov naučni doprinos prisutnima. Filozofski fakultet je tako stekao tri nova doktora lingvističkih nauka: Jelenu Ajdžanović (mentor: prof. dr Vladislava Ružić), Vesnu Bogdanović (mentor: doc. dr Biljana Radić-Bojanić) i Olgu Panić-Kavgić (mentor: prof. dr Tvrtko Prćić), zatim pet doktora književnih nauka: Nevenu Varnicu, Slavku Gluščević-Knežević (mentor: prof. dr Stevan Konstantinović), Danicu Igrutinović (mentor: prof. dr Vladislava Gordić-Petković), Natašu Polovinu (mentor: prof. dr Svetlana Tomin) i Milicu Tomović (mentor: prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović), te doktora istorijskih nauka Aleksandra Savića (mentor: prof. dr Aleksandar R. Kasaš) i doktora socioloških nauka Maricu Šljukić (mentor: prof. dr Božo Milošević).

Filozofski fakultet čestita svojim novim doktorima nauka i želi im puno uspeha u daljem naučnom radu.

 


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu