Početna > Vesti>

POZIV NA AKTIVNU OBUKU
„Primena Elektronske interaktivne table u nastavi na Fakultetu“


Filozofski fakultet u Novom Sadu organizuje aktivnu obuku „Primena Elektronske interaktivne table u nastavi na Fakultetu“. Usmerena je na razvijanje profesionalnog usavršavanja nastavnika, istraživača i saradnika zaposlenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u cilјu razvijanja kompjuterskih veština i metodičkih umenja neophodnih za upotrebu savremenog multimedijalnog nastavnog sredstva Elektronske interaktivne table u nastavi, a u svrhu unapređenja obrazovanja u visokoškolskoj ustanovi. Interaktivna obuka biće realizovana sa mnoštvom vežbi koje će učesnicima ovog programa omogućiti da steknu nova znanja, a rešavanjem zadataka na računaru oni će i praktično uvežbati i sistematizovati celokupno znanje o upotrebi Elektronske interaktivne table u nastavi.  

Na Filozofskom fakultetu je već održano jedno predavanje o korišćenju pametnih tabli koje možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=PS5PUuxzVZQ

Program obuke je besplatan i namenjen je svim zainteresovanim nastavnicima, istraživačima i saradnicima koji su u radnom odnosu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Realizatori aktivne obuke biće dr Milјana Barjamović i Zoran Milošević, dipl. inž. računarstva, sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Aktivna obuka će se održati 29.9.2015. godine sa početkom u 14 časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u učionici br. 109.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem mejla na adresu zoran.milosevic@ff.uns.ac.rs. U prilogu mejla potrebno je dostaviti popunjen formular Prijava na aktivnu obuku.

Rok za prijavu: 21.9.2015.


 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu