Početna > Vesti>

Rodrigo Faria održaće predavanje pod nazivom
“Bolje obrazovanje za društvo. Statistički pristup.”

 

Rodrigo Faria, direktor kompanije Dataeduc koja se bavi kontinuiranim razvojem škola u Brazilu, održaće predavanje pod nazivom “Bolje obrazovanje za društvo. Statistički pristup”, u utorak, 22.12. 2015. godine u 12 časova, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u Svečanoj sali (114/1).

Predavanje predstavlja proces upravljanja školom i univerzitetom, koje se zasniva na podacima, kao i na potrebama akademske zajednice za zadovoljstvom učinkom, proceni učenja i razlozima za napuštanje školovanja.  Takvo znanje nisu puke informacije, već je to znanje na osnovu koga se donose odluke i koje pruža direktoru i pedagozima bolji uvid u aktivnosti koje se fokusiraju na slabosti školskog sistema i zaista doprinose razvoju obrazovanja, a samim tim i društva.

Na predavanju će se naznačiti i prezentovati specifične statističke metode koje su najprikladnije za svaku situaciju ponaosob, a potom će se diskutovati o svakoj od njih.

Nakon petnaest godina istraživačkog rada i predavanja na univerzitetu, Rodrigo Faria je osnovao Dataeduc. Uz diplomu mastera statistike, Rodrigo se posvetio tehničkoj podršci školama u cilju kvalitetnijeg obrazovanja. Znanje koje je stekao primenjuje u uspostavljanju preciznijeg procesa donošenja odluka.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu