Početna > Vesti>

Poziv studentima 4. godine osnovnih studija i studentima
na master programima na učešće u istraživanju

 

Poštovane studentkinje/poštovani studenti,

Na osnovu dobijene saglasnosti uprave Vašeg Fakulteta, pozivamo Vas da učestvujete u projektu ,,Istraživanja zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu - trendovi, šanse, barijere i potrebe" koji se sprovodi na Univerzitetu u Novom Sadu (koordinator projekta je prof. dr Radovan Pejanović). Aktivnosti i projekat u celini finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj APV.   

Aktivnost u okviru ovog projekta ’’Faktori centralnosti rada kao prediktora zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu'' sprovodi istraživački tim Odseka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (koordinator aktivnosti je prof. dr Nebojša Majstorović). Cilj istraživanja u okviru ove aktivnosti je utvrđivanje faktora koji doprinose pozicioniranju rada u centru vrednosnog sistema studenata, a što se prethodno pokazalo jednim od prediktora uspeha u pronalaženju posla nakon završetka studija. Molimo Vas da izdvojite petnaestak minuta za popunjavanje elektronskog upitnika, čiji link možete videti ispod. Vaši odgovori na tvrdnje biće korišćeni u svrhu podizanja zapošljivosti naših studenata, odnosno, u svrhu unapređenja sistema karijernog vođenja i savetovanja na Univerzitetu u Novom Sadu.

Molimo Vas da, ako ste voljni da budete telefonski intervjuisani u vezi sa temom centralnosti rada, označite 'želim da budem intervjuisan/a' i u susedno polje upišete email kako bismo Vas mogli kontaktirati. Intervju će biti sproveden u vreme koje dogovorite sa intervjuerom i neće trajati duže od 30 minuta. Ukoliko ne želite da budete intervjuisani označite polje 'ne želim da budem intervjuisan/a'. Ako želite da imate uvid u Vaše rezultate na upitnicima, ostavite Vašu e-mail adresu na kraju elektronskog upitnika i mi ćemo Vam ih proslediti.

Svi Vaši odgovori i podaci su potpuno anonimni i biće upotrebljeni isključivo u istraživačke svrhe. Popunjen upitnik ćemo smatrati Vašim informisanim i svojevoljnim pristankom da učestvujete u ovom istraživanju. Takođe, ako upišete Vašu e-mail adresu smatraćemo to Vašim svojevoljnim pristankom da tu informaciju podelite sa istraživačkim timom, a isključivo u svrhu dobijanja povratne informacije iz upitnika ili u svrhu dogovora termina za telefonski intervju.

Ako budete imali pitanja u vezi sa upitnicima, molim Vas da se obratite našem istraživaču Jeleni Matanović na sledeću email adresu: jelena.matanovic@ff.uns.ac.rs. U ime istraživačkog tima Univerziteta u Novom Sadu, želimo da Vam se zahvalimo na saradnji.

Srdačan pozdrav,  prof. dr Radovan Pejanović i prof. dr Nebojša Majstorović

Da biste popunili upitnik, kliknite na sledeći link:
https://docs.google.com/forms/d/1r2yX1Ol6q9_9Klkalij-LeEH3FTbAWL-hG0oS8lFF-0/viewform?usp=send_form

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu