Početna > Vesti>

Poziv za studente doktorskih studija programa jezik i književnost da se prijave za kurs „Književnost egzila – egzil i druga iskustva delokalizovanja (bezmestnost, promena mesta življenja)“ prof.  dr Angele Richter

Sa zadovoljstvom obaveštavamo studente doktorskih studija programa jezik i književnost da će  prof. dr Angele Richter sa Univerziteta u Haleu, Nemačka, u letnjem semestru školske 2014/2015. godine (od 4. do 12. maja) držati kurs „Književnost egzila – egzil i druga iskustva delokalizovanja (bezmestnost, promena mesta življenja).

Opšte informacije o kursu

Komentar

Nemački sociolog Ulrich Beck tvrdi: „Biti oženjen sa više mesta, znači  otvoriti ulazna vrata za globalizaciju sopstvenog života.“ Salman Ruždi govori o izmaštanim domovinama, Danilo Kiš egzil tretira kao skupni pojam za sve vrste otuđivanja, Dubravka Ugrešić opet smatra da je najintimnija strana egzila povezana sa koferom. Marica Bodrožić piše da je plural njen svakodnevni hleb, a Aleksandar Hemon oseća da na kraju raspolaže novom „geografijom duše“.
Već ovi, manje-više slučajno izabrani primeri pokazuju kako se prinudne i dobrovoljne promene mesta življenja mogu doživljavati na mnogo različitih načina.
Cilj i konceptualna polazna tačka našeg seminara će biti pokušaj razumevanja i interpretacije različitih oblika životnih i spisateljskih iskustava u kontekstu fenomena delokalizovanja.

Metode izvođenja kursa

Dijaloška, tekst-analitička, konsultacije

Raspored:

Datum

Tema

4. maj

Konture seminara i rasprava o važnim pojmovima: egzil, pseudoegzil,emigracija, dijaspora, iseljenička književnost, nomadizam i sl.

6. maj

Pojam „domovina“ /„otadžbina“ i njegovo razmatranje i problematizovanje

Egzil i dislokacija u književnom tekstu: Crnjanski i Kiš
Dodatno: Konsultacije sa svakim učesnikom/svakom učesnicom o egzemplifikaciji problematike (izbor dela za analizu)

8. maj

Egzil i gubici egziliranih: Muzej bezuvjetne predaje (D. Ugrešić) [zajednički rad na tekstu; potrebno je unapred nabaviti i pročitati tekst!]
Dodatno: konsultacije

 

 

11. maja

Pisati između više jezika (izbor autora po dogovoru)
Dodatno: konsultacije

12. maja

Status egzila kod S. Valjarevića (Komo)
Rezimiranje rada i dogovaranje o daljim vrstama rada

Molimo da svoju prijavu pošaljete na mejl nauka@ff.uns.ac.rs najkasnije do 30.4.2015. god.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu