Početna > Vesti>

1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA IZ KVANTITATIVNE MORFOLOGIJE

 

Obaveštavamo Vas da će se 11-12. jula 2015. održati 1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA IZ KVANTITATIVNE MORFOLOGIJE u organizaciji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Međunarodnog udruženja za kvantitativnu morfologiju (IQMA, http://iqma.xyz/), čiji je glavni cilj istraživanje kvantitativnih pristupa opisu i analizi morfoloških pojava u prirodnim jezicima.

Konferencija će se održati na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Program konferencije možete pogledati ovde: http://iqma.xyz/conf.html. Odabrani radovi s konferencije biće objavljeni u ediciji Morphological Investigations (Language Science Press).

Nakon konferencije, 13-15. jula, održaće se trodnevna LETNJA ŠKOLA posvećena temama, metodama i alatima relevantnim za kvantitativne modele. Letnja škola je namenjena studentima svih nivoa studija, kao i mlađim stručnjacima zainteresovanim za kvantitativne istraživačke paradigme u morfologiji i srodnim poljima. Program letnje škole možete pogledati ovde: http://iqma.xyz/tut.html. Svi materijali biće dostupni elektronski.

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu