Početna > Vesti>


UNIVERZITET U NOVOM SADU ORGANIZUJE
DAN OTVORENIH VRATA 17. OKTOBRA 2015.

 

Univerzitet u Novom Sadu organizuje zajednički Dan otvorenih vrata Univerziteta u Novom Sadu, 17. oktobra 2015. godine, koji će se odvijati u kampusu Univerziteta, i u kome učestvuje svih 14 fakulteta koji čine Univerzitet, uklјučujući i Filozofski fakultet, zatim Univerzitetski centar za razvoj karijere, Tempus projekat WBC Inno, te Studentski centar. Za ovu priliku će i Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu otvoriti svoja vrata, kao i Učitelјski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Univerzitet će već na početku školske godine predstaviti obrazovne mogućnosti i potencijale fakulteta koji ga čine, njihove studijske programe i intelektualno-tehničke kapacitete fakulteta da te programe realizuju, kako bi se učenicima pomoglo da lakše odaberu svoje životno zanimanje, a po dobroj praksi velikih svetskih univerziteta. Mladi lјudi koji biraju svoj životni poziv treba da budu što bolјe informisani o  mogućnostima koje im se pružaju kako bi doneli mudru odluku za nastavak svoga školovanja.

Posetioci će imati priliku da se u jedinom kampusu u Srbiji upoznaju sa mogućnostima svakog pojedinog fakulteta koji će tog dana otvoriti i svoje učionice, amfiteatre, biblioteke, službe i laboratorije, i da kroz različite interaktivne programe otkriju šta sve nudi Univerzitet u Novom Sadu na polјu obrazovanja i usavršavanja kroz akreditovane studijske programe na sva tri nivoa studija. Istovremeno će moći da se upoznaju sa kampusom Univerziteta u kome su, pored 7 fakulteta smešteni i studentski centar, zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, dva studentska doma, stanovi za privremeni smeštaj mladih nastavno-naučnih radnika, centralni studentski restoran (menza), centar za fizičku kulturu sa sportskim terenima, univerzitetske studentske organizacije i druge naučne, stručne, informativne, kulturne i sportske organizacije.

Filozofski fakultet je pripremio bogat program koje se može pogledati ovde:
http://www.otvorenavrata.uns.ac.rs/program#filozofski-fakultet

O ostalim detalјima u vezi sa Danom otvorenih vrata Univerziteta u Novom Sadu, koji će 17. oktobra 2015. godine trajati od 10 do 15 časova svi zainteresovani se mogu informisati na zvaničnom sajtu Dana otvorenih vrata http://www.otvorenavrata.uns.ac.rs/ ili na zvaničnoj Fejsbuk stranici https://www.facebook.com/otvorenavrataUNS  

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu