Početna > Vesti>

Centar za jezike: Strani jezik od II godine - spisak studenata

 

Spisak studenata na studijskim programima Engleski jezik i književnost, Rumunski jezik i književnost, Slovački jezik i književnost i Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom koji su se na upisu 2014. godine izjasnili o izbornom stranom jeziku, sa informacijom o jeziku na koji su raspoređeni.

Preuzmite pdf dokument.

Napomena
Sve informacije o načinu raspoređivanja studenata na strani jezik po izboru nalaze se na stranici Centra za jezike (http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs). Ukoliko je student raspoređen na neki od jezika koji je naveo u prijavi, smatra se da je raspoređen na želјeni jezik. Eventualni prigovori razmatraće se u septembru, a o mestu i vremenu podnošenja prigovora Centar će naknadno izdati saopštenje. Stoga nema nikakvog razloga da se studenti ranije obraćaju Centru.


 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu