Početna > Vesti>

Centar za jezike: obaveštenje za studente

 

      U okviru priprema za obeležavanje Evropskog dana jezika (26.9.2015), Centar za jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu poziva studente i nastavnike Fakulteta da aktivno učestvuju u programu koji se priprema za tu priliku. Mogući oblici učešća studenata i nastavnika su različiti – gluma, igre, pevanje, recitacije, radionice, posteri i sl.

      Stoga molimo sve zainteresovane studente da se najkasnije do 1.6.2015. jave nastavniku kod koga slušaju ili su slušali nastavu iz stranog jezika po izboru, odnosno nastavniku koji rukovodi odgovarajućom sekcijom – dramskom, recitatorskom, horskom, folklornom itd., te da se sa njim dogovore o svom učešću u programu.

      Ova vannastavna aktivnost daće priliku studentima da ostvare dodatni broj bodova predviđen za predispitne aktivnosti na odgovarajućem predmetu.

Za sve dodatne informacije obratite se Centru za jezike na languages@ff.uns.ac.rs.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu