Početna > Vesti>

Spisak polaznika kurseva portugalskog, persijskog i turskog

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da fakultativni kursevi jezika počinju od ponedeljka, 13. oktobra po sledećem rasporedu:

PORTUGALSKI
raspored i spisak polaznika

PERSIJSKI (pdf)
raspored i spisak polaznika

TURSKI
raspored i spisak polaznika

Svi časovi se održavaju u skladu sa radnim kalendarom Filozofskog fakulteta koji je dostupan na sajtu:
http://www.ff.uns.ac.rs/studenti/oglasne%20table/RadniKalendar20142015.pdf.
Takođe, ukoliko ima još zainteresovanih za navedene kurseve jezika, moguće je prijaviti se još naredne nedelje na način kako je navedeno na sajtu:  http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/fakultet_centar_za_jezike.htm.

Način plaćanja
Ukupna cena kurseva u trajanju od dva semestra je 13.000 RSD.
Zaposlenima Fakulteta i Univerziteta, kao i svim studentima odobrava se popust od 40% na cenu kursa persijskog, turskog i portugalskog jezika.
Svi studenti i zaposleni na Univerzitetu imaju popust, ako što je navedeno u Cenovniku Centra za jezike na sajtu:
http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/centar_za_jezike/cenovnik_nastave.pdf.

Podaci za uplatu:
Račun: 840-1712666-26
Broj modela: 97
Poziv na broj:
618004711 (za portugalski)
588004712
(za turski)
438004717 (za persijski)

Uplata je moguća u 4 jednake rate:
PRVA rata – do 1. novembra 2014. (uplatnicu predati nastavniku tokom prve nedelje novembra)
DRUGA rata – do 1. decembra 2014. (uplatnicu predati nastavniku tokom druge nedelje decembra)
TREĆA rata – do 1. februara 2015. (uplatnicu predati nastavniku tokom prve nedelje februara)
ČETVRTA rata – do 1. marta 2015. (uplatnicu predati nastavniku tokom prve nedelje marta)

Važno je napomenuti da Centar za jezike nije u mogućnosti da vrati uplaćen novac ukoliko odustanete od časova.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu