Početna > Vesti>

POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA GODIŠNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Pozivamo zainteresovane nastavnike i saradnike da svojim prilogom doprinesu kavlitetu XXXIX broja časopisa Godišnjak.
XXXIX broj je u pripremi i rok za predaju radova je od aprila do 16. juna 2014. godine.
Radove možete predati sekretaru redakcije, kabinet 11. u Centralnoj biblioteci Fakulteta.


Uputstvo za pripremu rukopisa za štampu

  

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu