Početna > Vesti>

Poziv za izbor novih recenzenata za evaluaciju ustanova i studijskih programa
u postupku akreditacije


S obzirom na to da je otpočeo novi ciklus akreditacije, neophodno je da se obnovi i dopuni spisak recenzenata za evaluaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa koji su prijavljeni za akreditaciju. Molimo Vas da na sajtu Vašeg fakulteta objavite informaciju o otvorenom pozivu za izbor novih recenzenata za evaluaciju ustanova i studijskih programa u postupku akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta koji se nalazi na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta  (http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26).  

Potrebno je da potencijalni recenzenti popune Obrazac za prijavljivanje kandidata za imenovanje recenzenata koji se može preuzeti sa veb stranice Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta
(http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=56).

Popunjen i potpisan obrazac, zajedno sa jednim primerkom popunjenog obrasca u elektronskoj formi, treba dostaviti Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd.

Hvala na saradnji.

Datum: 4.02.2013.

Prof dr Vera Vujčić,
Predsednik Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu