Početna > Vesti>

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT 
ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE

DOSADAŠNJIM KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA U OBLASTI KULTURE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA 

Obaveštenje o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje programa/projekata
u oblasti kulture za 2013. godinu

Obaveštavamo ustanove, udruženja u oblasti kulture i umetnosti, kulturne centre, nevladine organizacije i druga pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija je pretežna delatnost kultura i čiji su programi/projekti u prethodnom periodu sufinansirani budžetskim sredstvima da je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje raspisao konkurse za sufinansiranje programa/projekata od značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini u 2013. godini, i to:

  1. KONKURS za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2013. godini,
  2. KONKURS za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i animiranih filmova u 2013. godini,
  3. KONKURS za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2013. godini,
  4. KONKURS za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini,
  5. KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini,
  6. KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke.

Konkursi su objavljeni u listu Dnevnik, i na veb adresi Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i traju od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

Upućujući vam molbu da podnesete prijave za sufinansiranje programa/projekata u 2013. godini, takođe vas obaveštavamo da će se razmatrati samo oni zahtevi za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva u 2013. godini koji su dostavljeni na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, u predviđenom konkursnom roku i na obrascu konkursne prijave.

U prilogu Vam dostavljamo tekst konkursa i prijava za konkurse.

SLAVIŠA GRUJIĆ,
potpredsednik Vlade AP Vojvodine i
pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu