Početna > Vesti>

Održan Sedmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura

Simpozijum Susret kultura održan je u subotu, 30. novembra, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu čime je obeležen i Dan Fakulteta. Skup je otvorila predsednica Saveta Filozofskog fakulteta, prof. dr Jasmina Grković Mejdžor, rečima da ova manifestacija odražava bit fakulteta.


Tokom otvaranja Simpozijuma, dodeljen je i nagrada za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta. Ovogodišnja dobitnica je ma Bojana Dinić, doktorantkinja sa Odseka za psihologiju. Bojana je aktivna u istraživačkom radu iz oblasti psihologije ličnosti i psihometrije. Do sada je objavila 11 članaka u časopisima, 26 radova na međunarodnim i 28 na nacionalnim skupovima. „Mislim da će mi ova nagrada pomoći u daljem radu i naučnom angažovanju. Takođe, ovom prilikom želim da ohrabrim druge mlade istraživače da se prijavljuju na ovakve konkurse.“

Susret kultura podeljen je na više tematskih sesija na kojima su govorili gosti iz više evropskih zemalja. Dekanica Filozofskog fakulteta, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, rekla je da je značaj ove manifestacije u komunikaciji među kulturama. „Smisao je da upoznamo druge kako bismo sebe smestili tamo gde pripadamo“, rekla je dekanica.

Na otvaranju skupa govorili su i rektor Univerziteta, prof. dr Miroslav Vesković, zamenik  pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Goran Stojanović, i profesor Dejan Donev sa Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju.

 


Ovoj svečanosti doprineli su i studenti etnomuzikologije i udaraljki sa Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu