Početna > Vesti>

Otvoren poziv za program SCOPES 2013-2016

Poštovani istraživači,

U okviru regionalnog programa naučnoistraživačke saradnje (SCOPES 2013-2016) koji se finansira iz sredstava Vlade Švajcarske Konfederacije, a sprovodi pod pokroviteljstvom Švajcarske nacionalne fondacije za nauku (SNSF) objavljen je 1. poziv za prijavljivanje zajedničkih istraživačkih projekata koji će biti otvoren do 20. septembra 2013.godine.
Ovaj program je fokusiran na promociju istraživačkih projekata visokog kvaliteta, na poboljšanje uslova rada u institucionalizovanim okvirima, koji treba da omoguće dalje podizanje nivoa istraživačkog rada i na bolju integraciju pojedinaca istraživača i institucija u međunarodnu naučnu zajednicu.
U ovom pozivu istraživači se mogu prijavljivati za:

- finansiranje prisustva na konferencijama;
- zajedničke istraživačke projekte;
- finansijsku podršku u pripremnoj fazi projekta;
- finansijsku podršku za valorizaciju rezultata projekta

Više detalja i dokumentacija potrebna za prijavljivanje nalazi se na sajtu:
http://www.snf.ch/e/funding/calls/Pages/calls.aspx?NEWSID=1950&WEBID=F6B532FB-64ED-466F-8816-193D4DE8DC94

Takodje vas obaveštavamo da Švajcarska ambasada u Beogradu dodeljuje godišnje grantove za jednogodišnji/dvogodišnji boravak naših istraživača prilikom izrade doktorske ili master teze na univerzitetima Švajcarske konfederacije. Detaljnije informacije možete naći na adresi: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vsrb/embbel/schola.html

S poštovanjem,

Kancelarija za projekte
Univerzitet u Novom Sadu

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu