Početna > Vesti>

Četvrti broj časopisa Metodički vidici

Metodički vidici je časopis Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji objavljuje naučne, stručne i pregledne radove iz oblasti metodike nastave jezika i književnosti, kao i prikaze knjiga. 
Obaveštavamo sve zainteresovane autore da je rok za predaju radova za četvrti broj časopisa Metodički vidici 1.10.2013. Radove treba slati na adresu metodickicasopis@gmail.com. Propozicije za pripremu rukopisa su iste kao za Godišnjak Filozofskog fakulteta.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu