Početna > Vesti>

O B A V E Š T E Nj E

Prof. dr Cenka Ivanova
sa Univerziteta u Velikom Trnovu

održaće u četvrtak, 5. decembra u 13 sati predavanje

SINTAGMATSKA ORGANIZACIJA LEKSEMA (KOLOKACIJA) KAO DISTINKTIVNO OBELEŽJE BLISKOSRODNIH JEZIKA – BUGARSKOG I SRPSKOG

(sala 30/I )

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu