Početna > Vesti>

Seminar Koordinacija procesa prevođenja pravnih tekovina
EU u Republici Srbiji


Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu organizuje seminar Koordinacija procesa prevođenja pravnih tekovina EU u Republici Srbiji za studente osnovnih i master studija Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Seminar će se održati 28. maja 2012. u periodu od 10.00 do 15.00 časova u Skupštini AP Vojvodine, sala broj 1.

Osnovni cilj seminara je upoznavanje studenata anglistike sa zahtevima ovog procesa, kao i sa novim pristupom u oblasti prevođenja u procesu evropskih integracija.

Prisutnima će se obratiti pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Mila Ćipović Gligorić koja će govoriti o organizaciji pripreme nacionalne verzije pravnih tekovina EU na srpskom jeziku i nastavnik jezičkih veština Borislava Eraković sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

O koordinaciji prevođenja i pravnotehničke redakture pravnih akata EU govoriće šefica Odseka za koordinaciju prevođenja i pravnotehničku redakturu Milena Đukić, dok će o specifičnostima stručne redakture i terminologija u pravnim aktima EU govoriti rukovodilac Grupe za koordinaciju stručne i jezičke redakture i terminologiju Milena Popović.

Program seminara

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu