Početna > Vesti>

Prezentacija: Junior Faculty Development Program

JFDP: profesionalno usavršavanje u SAD!

Pozivamo vas da dođete na prezentaciju Junior Faculty Development Program-a (JFDP), programa stipendiranja nastavnog i administrativnog osoblja zaposlenog na institucijama visokog obrazovanja u Republici Srbiji, koji finansira američki Stejt department, a organizuje Američki savet za međunarodno obrazovanje.

Prezentacija će se održati 8. juna u 13:00 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u Sali 30/I.

Program će predstaviti alumni programa JFDP iz Srbije i predstavnici Američkog saveta i Ambasade SAD.

 

Stipendije Programa za razvoj nastavnog i administrativnog osoblja
na institucijama visokog obrazovanja

(Junior Faculty Development Program, JFDP)
Pod rukovodstvom American Councils-a
Finansira američki Stejt department, Biro za obrazovanje i kulturu


JFDP je program kojim se ne stiče zvanje, namenjen profesionalnom razvoju nastavnog i administrativnog osoblja zaposlenog na institucijama visokog obrazovanja, koje ima veliki naučni potencijal u svojim disciplinama da:

- neguje veštine i tehnike predavanja koje će razviti tako što će jedno vreme biti pod uticajem američkih obrazovnih metoda;
- razvije informativnu bazu na polju svojih studija, i
- postane pokretač stalnog kontakta i razmene između domaćih i stranih institucija.

Cilj JFDP-a je podrška razvoju visokog obrazovanja, stipendiranja i demokratskog društva u Evroaziji. Programom se šalje nastavno i administrativno osoblje sa institucija visokog obrazovanja iz Republike Srbije na odabrane visokoškolske institucije u SAD preko procesa otvorenog konkursa. Stipendisti JFDP-a rade sa američkim kolegama na daljem razvoju svoga znanja u pogledu metodologija predavanja i/ili teoretskih aspekata svojih oblasti rada. Cilj programa je da pruži pomoć predavačima i administratorima koji planiraju da se vrate u svoju domovinu i tamo nastave sa profesionalnim aktivnostima na institucijama visokog obrazovanja.

Nadmetanje za dobijanje prava učešća u ovom programu je otvoreno za državljane Republike Srbije koji trenutno rade na nekoj visokoškolskoj instituciji, dobro vladaju engleskim jezikom, poseduju univerzitetsku diplomu i imaju dve godine iskustva u predavanju na nekoj visokoškolskoj instituciji. Podnosioci molbe za oblasti menadžment u umetnosti, administracija u obrazovanju i nauka o bibliotekarstvu moraju da imaju univerzitetsku diplomu i dve godine radnog iskustva u toj oblasti.

Za 2012-2013 akademsku godinu, stipendisti JFDP-a će učestvovati u programu kojim se ne stiče zvanje (prisustvovaće izvođenju nastave, održavaće predavanja, učestvovaće u konferencijama, i sl.), a koji će trajati od januara do maja 2013. godine. Biće smešteni na američkim institucijama, domaćinima ovog programa, koje imaju prostorije i fakultet koji odgovara njihovom polju rada. Za stipendiste JFDP-a će biti obezbeđen međunarodni i domaći prevoz, medicinsko osiguranje, mesečne stipendije i sredstva za profesionalni razvoj.


Za 2012–2013 akademsku godinu kandidati mogu da se prijave za oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Za više informacija, molimo vas da kontaktirate American Councils for International Education,
Njegoševa 19a, IV sprat, stan 19, 11000 Beograd,
Tel: 011 6303 933,
E-mail: sanja@americancouncilssee.org.
Prijavu možete da preuzmete sa naših veb sajtova www.ac-see.org ili www.jfdp.org, kao i u našim kancelarijama.
Original i dve kopije prijave treba slati poštom ili lično dostaviti na adresu American Councils-a.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA: 18. JUN 2012. GODINE

JFDP_Application (doc)

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu